ue loga

Projekt pt. „Innowacyjna technologia produkcji nowej zoptymalizowanej konstrukcji naczepy do wielowariantowego załadunku” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Wartość projektu: 10 020 210,00 PLN, Wartość unijnego dofinansowania : 4 509 094,50 PLN

Projekt polega na wdrożeniu własnej nowej technologii pod nazwą Innowacyjna technologia produkcji nowej zoptymalizowanej konstrukcji naczepy do wielowariantowego załadunku. Technologia jest połączeniem nabytej usługi badawczo-rozwojowej z Politechniki Wrocławskiej dotyczącej optymalizacji ramy naczepy oraz opracowanego przez firmę rozwiązania technologicznego dotyczącego konstrukcji naczepy do wielowariantowego załadunku. Rozwiązanie to jest przedmiotem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP jako własny wynalazek zgodnie z Ustawą Prawo własności przemysłowej. W wyniku wdrożenia powstanie naczepa o obniżonej masie własnej ramy o 500kg przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych oraz nowa konstrukcja naczepy do wielowariantowego załadunku polegająca na wyeliminowaniu koniecznego dotychczas środkowego słupka utrudniającego załadunek długich elementów do transportu.

Więcej informacji o Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

www.poir.gov.pl www.bgk.com.pl www.mg.gov.pl www.europa.eu

Informacje o projekcie znajdują się na stronie: www.mapadotacji.gov.pl

Zawiadomienia o wyborze oferty - dostawa frezarki 08 grudzień 2016
Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa spawarek 07 grudzień 2016
Zawiadomienie o braku wyboru - symulator spawalniczy 06 grudzień 2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - urządzenie do kontroli geometrii kół 06 grudzień 2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - robot spawalniczy 06 grudzień 2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wycinarka laserowa 06 grudzień 2016
Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest: „Dostawa Wycinarki Laserowej” 24 październik 2016
Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest: „Dostawa Frezarki” 21 październik 2016
Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest: „Dostawa Spawarek” 21 październik 2016
Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest: „Dostawa urządzenia do kontroli geometrii kół” 21 październik 2016
Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest: „Dostawa zintegrowanego robota spawalniczego” 21 październik 2016
Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest: „Dostawa Symulatora spawalniczego” 21 październik 2016
Unieważnienie Zapytania ofertowego 1_1_3.2.2.POIR_2016 30 sierpień 2016
Unieważnienie Zapytania ofertowego 2_1_3.2.2.POIR_2016 30 sierpień 2016
Unieważnienie Zapytania ofertowego 3_3.2.2.POIR_2016 30 sierpień 2016
Unieważnienie Zapytania ofertowego 4_3.2.2.POIR_2016 30 sierpień 2016
Unieważnienie Zapytania ofertowego 5_1_3.2.2.POIR_2016 30 sierpień 2016
Unieważnienie Zapytania ofertowego 6_1_3.2.2.POIR_2016 30 sierpień 2016
Zapytanie ofertowe nr 1.1/3.2.2.POIR/2016 26 sierpień 2016
Zapytanie ofertowe nr 2.1/3.2.2.POIR/2016 26 sierpień 2016

Adres email do korespondencji: przetarg0816@bodex.biz.pl

SERWIS

Gdziekolwiek jesteś, dokądkolwiek zmierzasz, zawsze możesz liczyć na naszą pomoc.

tel.: +48  44 631 82 81

Naprawy

- sprzedaż części
- remonty


tel.: +48 609 05 1234

Sprzedaż pojazdów używanych

 tel.: +48 691 941 234